Voor werkgevers

Meer informatie

Inlenen van uitzendkrachten

Tussen het uitzendbureau en de inlener worden contractuele afspraken gemaakt over de inzet van uitzendkrachten. Algemene voorwaarden maken hier deel van uit. Voordat de uitzendkracht bij de inlener aan de slag gaat, spreken uitzendbureau en inlener bepaalde zaken af. Deze afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De inlener is een medeverantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste uitbetaling van het loon aan de uitzendkracht. Dit laatste volgt uit de Wet aanpak van het schijnconstructies (WAS).

Aansprakelijkheid van de inlener

De inlener heeft de leiding en het toezicht over het werk van de uitzendkracht en de werk/dienst omstandigheden. Een uitzendbureau heeft hier geen invloed op. Dit betekent dat de inlener verantwoordelijk is voor het werk en voor de veiligheid op de werkplek. Voor wat betreft de veiligheid is bijvoorbeeld in de Arbowet geregeld dat de inlener is aan te merken als ‘werkgever’ in de zin van die wet. De inlener zal dan ook aansprakelijk zijn als er schade word verricht. Men zal het uitzendbureau daarvoor ook te vrijwaren. Werkgevers die uitzendkrachten inzetten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze samenwerken met een uitzendbureau dat volgens de wet- en regelgeving werkt. In sommige gevallen kunnen zij door de uitzendkrachten aansprakelijk worden gesteld of van de inspectie een boete krijgen als het uitzendbureau niet alles op orde heeft.

Scroll to Top