De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Techniekgroep Facilitair Onderhoud (TG FO) bij de Afdeling Maritieme Techniek van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten. Doelstelling van de TG FO is het in stand houden (technische beheerder) en adviseren omtrent alle CZSK productiemiddelen en gebouw gebonden procesinstallatie CZSK (ontvlechtingafspraken met DVD). Daarnaast verzorgt de TG FO het beheer en de expeditie van de gereedschappen en algemene technische ondersteunende middelen van de DMI. De hoofdvestigingsplaats van de TG FO is Den Helder.

Functie omschrijving en taken

Verzorgt de technische normstelling en regelgeving door:

 • het onderbreken van de technische mogelijkheden;
 • engineering van technische oplossingen;
 • opstellen en beoordelen van VG-plan ontwerpfase;
 • het definiëren van de klantbehoefte en het schrijven van een daaruit volgend bestek;
 • het adviseren van de afdeling inkoop voor wat betreft de uitbesteding;
 • de offertes technisch beoordelen;
 • het adviseren van de behoeftesteller;
 • de installatie FO conform het aanwijsbeleid VMMS CZSK.

Treedt op als projectleider van projecten Facilitair Onderhoud door:

 • het opstellen van een projectplan;
 • opstellen en beoordelen van VG-plan uitvoeringsfase;
 • het inplannen van de uit te voeren werkzaamheden en het toezien op het tijdig uitvoeren van de project werkzaamheden;
 • het bewaken van de kwaliteit van het geleverde product;
 • budget bewaking betreffende de toegewezen projecten;
 • het verzorgen van de communicatie bij uitvoering;
 • projectevaluatie volgens KAM managementsysteem.

Levert een bijdrage aan het instandhoudingproces van alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in gebouwen als productie- en procesgerelateerde installaties, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) en systemen van het Marinebedrijf:

 • het ontwikkelen van onderhoudsconcepten inclusief de daarbij behorende technische documentatie.
 • technische opdracht stellingen (TOS) conform het -koopeisen;
 • het ontwerpen van modificaties aan installaties en de begeleiding van de uitvoering daarvan;
 • het verrichten van onderzoek naar veel voorkomende klachten en het indienen van voorstellen ter verbetering;
 • het verzorgen van technische normstelling;
 • adviseert over nieuwbouwprojecten, stafeisen, investeringen en instandhoudingplannen;
 • is belast met het opstellen en uitvoeren van technische en functionele testen;
 • het beheren en bewaken van de installaties d.m.v. het GBS en zo nodig ingrijpen in de processen ten behoeve van een adequate en efficiënte bedrijfsvoering.

Zorgt voor het systeemonderhoud van het gebouwbeheersysteem (GBS o.a. Priva/Siemens) door:

 • advies over integratie van de systemen;
 • advies voor het upgraden van hardware;
 • het evalueren van nieuwe releases op bruikbaarheid;
 • het implementeren van coderingssystemen.

Functie eisen

De kandidaat beschikt minimaal over een HBO diploma met als richting/specialisatie Werktuigbouwkunde.
De kandidaat is bij aanvang van de werkzaamheden in het bezit van een VCA-VOL certificaat

Denk jij deze kandidaat te zijn of ken je hem of haar? Dan ontvangen we graag jouw of zijn/haar CV op info@toplabour.nl