Voor het Marinebedrijf in Den Helder zijn wij momenteel op zoek naar een tweetal parttime medewerkers en één fulltime medewerker voor de functie ILS Facilitator.


DMI is de instandhoudingsorganisatie voor de maritieme component van defensie. Instandhouding van systemen en installaties is de kerntaak van de DMI. Na meerdere reorganisaties, invoering van SAP en  assortimentgewijs werken (AGW)  is het op orde krijgen in de defensie SAP omgeving van het beheer op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de systemen en installaties in combinatie met het op orde krijgen van de bedrijfsvoering een belangrijk aandachtspunt. Dit gaan we aanpakken door de organisatie van het onderhoud te structureren ter versterking van goed installatiemanagement en de besturing van de organisatie. Dit doen we per installatie op basis van Integrated Logistic Support ( ILS ) – grote verwantschap aan assetmanagement-. Hiermee brengen we de data in SAP op orde. De werkzaamheden concentreren zich op het opmaken van taaklijsten en het op orde krijgen van de configuratie. Deze worden gestructureerd in SAP ingevoerd.

De afdeling bestaat uit een basis bezetting van 3 FTE op stafniveau. Deze is verantwoordelijk voor de bedrijfsbrede werkwijze, de keuze en de implementatie hiervan, dit ook in afstemming met de defensie brede werkwijze en rollen. Dit is een proces wat nog in ontwikkeling is en waarin de facilitator staat tussen de werkinstructies, besluiten en door ontwikkeling en de uitvoering en implementatie in de 7 uitvoerende afdelingen met hun eigen specialisaties.

Beschrijving taken afdeling
Voor het projectbureau ILS in uitvoering (I2U), met als doel het verbeteren van de planbaarheid en bestuurbaarheid van het onderhoud, is er behoefte gesteld aan ILS integrators met SAP kennis.

Functie omschrijving en taken ILS facilitator support
De medewerker gaat werken in een team van 3 personen.
Deze medewerker vervult een deeltijdfunctie naast twee medewerkers waarvan 1 met een voltijd- en een met een deeltijdfunctie. De drie medewerkers hebben een algemene taak en een nadere specialisatie.
De basis taak en kennis is randvoorwaardelijk. Daarnaast is als wens een aanvullend profiel benoemd.
De medewerker faciliteert systeemengineers, installatiemanagers, operationeel engineers, assortimentsmanagement, gebruikers bij:

 • Begeleiden en bewaken op uitvoering van de werkinstructie (WI) en processen van het I2U project.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren in doorontwikkeling van de WI en processen en hieraan ook actief bijdragen.
 • Het uitvoeren en vastleggen van logistic support analyse taken waar nodig als onderdeel van het implementatie proces
 • In lijn hiermee, het uitvoeren en vastleggen van ILS specifieke analyses.
 • Ondersteuning bieden bij het verwerven en realiseren van ILS-producten;
 • Kan laadstraten (conversietools en loadsheets) gebruiken voor het importeren en verplaatsen van de data in SAP.
 • Versterkt de proces inrichting zodat zoveel als mogelijk de ILS processen decentraal kunnen worden uitgevoerd.
 • Implementatie van ILS producten en processen in de organisatie in lijn met de WI en proces afspraken.
 • Validatie en kwaliteitsborging van geleverde producten.
 • Het betreft een proces in ontwikkeling. De invulling van de support moet er op gericht zijn kennis en kunde over te dragen incl evt. ontwikkelde hulpmiddelen zodat de organisatie na afronding van het project eind 2021 zelfstandig verder kan in de uitvoering van het gehele proces.

Om het totale takenpakket van de 3 facilitators te kunnen vervullen zijn er de volgende wensen waarvan er per medewerker een aantal specifiek extra worden gewogen.

 • Overdracht van kennis/ het geven van training, coaching en instructie
 • Opmaken en redigeren van procesbeschrijvingen
 • SAP conversie tools (her)definiëren, bug finding, eisen tbv aanpassing en validatieproces.
 • Kennis en kunde in het bouwen van tools in Acces en Excel
 • Automatiseringskennis
 • Kennis van veiligheidskunde en materiele zeewaardigheid

Met het doel om de bedrijfsvoering, planbaarheid en bestuurbaarheid van de DMI voor systemen in exploitatie te verbeteren worden taaklijsten opgemaakt, PO-plannen,  PO-posities, objectlijsten en andere besturings elementen opgemaakt in SAP Hierbij zijn planners en installatiemanagers maar ook opdrachtgevers, normstellers en logistiek medewerkers betrokken. Het project I2U heeft tot doel een bedrijfsbrede en uniforme werkwijze te implementeren.
Het op orde krijgen van de data voor de besturing is de hoofdtaak en dit doen we door de data ILS-gericht in SAP te brengen. In de praktijk zijn naast de kennis van het SAP systeem veel proces en implementatie vraagstukken aan de orde, de medewerker werkt in een sterk technisch georiënteerde omgeving.

Ben jij of ken jij deze toekomstige medewerker? Dan komen we graag in contact met jou, hem of haar! Mail je CV naar info@toplabour.nl