Toplabour Uitzendbureau B.V. , gevestigd aan Ruyghweg 1a  te 1781DA Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://toplabour.nl

Ruyghweg 1a 1781 DA Den Helder 0223 – 66 04 09

Daniella van Vliet Wiegman is de Functionaris Gegevensbescherming van Toplabour Uitzendbureau B.V.

Zij is te bereiken via daniella@toplabour.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toplabour Uitzendbureau  B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app of anderszins

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Toplabour Uitzendbureau  B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toplabour Uitzendbureau B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Toplabour Uitzendbureau B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Toplabour Uitzendbureau B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Toplabour Uitzendbureau B.V.) tussen zit.

Toplabour Uitzendbureau B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Freepack Software  als klantvolgsysteem, dit systeem zorgt voor een match tussen werkzoekende en vacature en verzorgt de administratieve afhandeling van een plaatsing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toplabour Uitzendbureau B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Sollicitanten; sollicitatiebrieven, -formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, CV, referenties, getuigschriften (van andere werkgevers), psychologisch onderzoek en verklaring omtrent gedrag.

Maximale bewaartermijn;  4 weken zonder toestemming, 1 jaar met toestemming van de sollicitant

Ingangsdatum bewaartermijn;  na beëindiging sollicitatieprocedure

Arbeidsbemiddeling; sollicitatiebrieven, -formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, CV, referenties, getuigschriften (van andere werkgevers), psychologisch onderzoek en verklaring omtrent gedrag.

Maximale bewaartermijn;  2 jaar

Ingangsdatum bewaartermijn;  twee jaren na de dag van inschrijving of na de dag waarop voor het laatst op grond van de inschrijving gewerkt is.

Arbeidsovereenkomst; arbeidsovereenkomst en wijzigingen in arbeidsovereenkomst

Maximale bewaartermijn; 2 jaar

Ingangsdatum bewaartermijn; einde dienstverband

Verzuimadministratie; verzuimadministratie

Maximale bewaartermijn; 2 jaar

Ingangsdatum bewaartermijn; einde dienstverband

Loonbelastingverklaringen; loonbelastingverklaringen (zoals loonheffingskorting)

Minimale bewaartermijn; 5 jaar

Ingangsdatum bewaartermijn; Na einde kalenderjaar waarin het dienstverband is beëindigd.

Kopiëren van identiteitsbewijzen;

Minimale bewaartermijn; 5 jaar

Ingangsdatum bewaartermijn; Na einde kalenderjaar waarin het dienstverband is beëindigd.

Identiteitspapieren van derden ingeleende waarvoor een tewerkstellingsvergunning is verleend;

Minimale bewaartermijn; 5 jaar

Ingangsdatum bewaartermijn; Na einde kalenderjaar waarin het dienstverband is beëindigd.

 

Loonbeslagen

Maximale bewaartermijn; tot einde loonbeslag

Delen van persoonsgegevens met derden

Toplabour Uitzendbureau B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Toplabour Uitzendbureau B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toplabour Uitzendbureau B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Toplabour Uitzendbureau B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw

eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Scroll to Top