Op 14 september zijn wij weer door Qualitatis Inspectie geauditeerd voor de NEN 4400-1 en zijn er geen onvolkomenheden geconstateerd.
De registratie van Toplabour in het Register Normering Arbeid is daarom gecontinueerd.
Stichting Normering Arbeid heeft Van Qualitatis Inspectie vernomen dat Toplabour voldoet aan de gestelde eisen voor het SNA-Keurmerk.

Hij is weer binnen! Goed werk Toplabour Team!