Audits, altijd weer spannend! Vorige week dinsdag hebben we de NEN 4400-1 succesvol afgerond en op woensdag zijn wij wederom geauditeerd voor het PayOK keurmerk.

Complimenten van de inspecteur voor het hele TopLabour Team, omdat ze met vlag en wimpel – óók – voor deze audit zijn geslaagd!

Nederland telt 14.000 uitzendbureaus, maar slechts 50 daarvan zijn PayOK gecertificeerd.
Als opdrachtnemer willen wij laten zien dat we voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Dit is niet alleen voor ons van belang maar ook voor onze opdrachtgevers. Wij geven namelijk door de certificering aan dat de risico’s op onjuiste betaling nihil zijn, waardoor het risico op een loonclaim bij onze opdrachtgevers eveneens zeer gering is. Deze extra zekerheid geeft ons een voordeel ten opzichte van niet PayOK gecertificeerde opdrachtnemers.